CONDICIONS GENERALS D’ÚS

1.  Utilització
     
La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, a les condicions d’ús generals i als bons costums.

2.  Sistemas de pagament
      
      a) Targeta de crèdit: VISA, MASTERCARD, 4B, SERVIRED, EURO 6000,    JCB CODE, V PAY
      b) Transferència

4.   Titular de la web

Titular: Mª Tresa Forn Canela en endavant i a tots els efectes sota la denominació de     Tres Unces (a la web www.tresunces.com)
C.I.F.: 35069458R
Adreça: C/ Costa, s/n -08717 Argençola- Barcelona
Contacte: tresunces3@gmail.com


3.  Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la web, excepte que s’indiqui el contrari, són propietat de Tres Unces i no es concedeix cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública. La cessió dels citats drets precisarà del previ consentiment per escrit del propietari.

La propietat intel·lectual comprèn a més del contingut inclós a www.tresunces.com, logotips, disseny, imatges, codi font i textos que apareixen en la web.


 4.  Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Carácter Personal s’informa que les dades personals facilitades per l’usuari seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Tres Unces.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès per als clients.
Tres Unces es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de carácter personal i del deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. La informació no serà cedida a tercers.

Els clients de www.tresunces.com podran en qualsevol moment exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per correu certificat al Responsable de Protecció de Dades de Tres Unces, C/ Costa,s/n. CP 08717 Argençola, contactant per correu electrònic a l’adreça: tresunces3@gmail.com

5.   Règim de responsabilitat

Tres Unces posarà tots els seus esforços i mitjans raonables a facilitar informació actualitzada i veraç en la web, no obstant això, Tres Unces no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i omissions en els continguts accesibles a través de la web.

La responsabilitat civil de  www.tresunces.com pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, el client renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a  www.tresunces.com per qualsevol concepte, en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits, així com possibles errades, lentitud o errors en l’accés a la pàgina web, incloses pèrdues de dades o qualsevol tipus d’informació.

Les presents condicions legals s’interpretaran  conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot el que no s’hagi previst en les mateixes.

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions d’ús se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.